ویدیو آنلاین

سیم حافظه دار

سیم حافظه دار
موادی که اطلاعات گذشته خود را حفظ می کند و به مواد هوشمند معروفند . این سیم با گذاشتن در آب شکل گذشته خود را به خاطر آورده ، تغییر شکل داده و به شکل گذشته خود باز می گردد...
بیشتر بخوانید