دانلود رایگان

آمونیوم دی کرومات

آمونیوم دی کرومات Ammonium dichromate یک ماده ی معدنی بلوری نارنجی رنگ با فرمول ‎(NH4)2Cr2O7‎ می باشد . این ماده در مواد آتش‌زنه و در دوران نخستین عکاسی به کار رفته است....
بیشتر بخوانید