دستگاه لنفاوی

تصویر دستگاه لنفاوی بدن شامل رگ های لنفی و غدد لنفاوی که به طور گسترده در بدن پراکنده شده اند .

ooi989oi8565trrt74

مطالب مرتبط

نظر بدهید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.