نرم افزار
  • آزمایشگاه مجازی

    نرم افزار آزمایشگاه مجازی یک نرم افزار ساده و مفید برای دبیران محترم و دانش آموزان علاقه مند به درس شیمی ...

    نرم افزار آزمایشگاه مجازی یک نرم افزار ساده و مفید برای دبیران محترم و دانش آموزان علاقه مند به درس شیمی می باشد که کار با آن بسیار ساده و روان بوده و اکثر آزمایشات شیمی را می توان بدون خطرات ناشی از ...

    بیشتر بخوانید