فیزیک نهم
  • انیمیشن سرعت و شتاب

    انیمیشن بسیار زیبای فرمول نویسی سرعت و شتاب فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خاص ...

    انیمیشن بسیار زیبای فرمول نویسی سرعت و شتاب فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خاص در ویندوز اجرا می شود. موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خ ...

    بیشتر بخوانید
  • نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات

    نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات منظومه شمسی با وارد کردن وزن یک جسم در کره زمین می توانید وزن آن جسم ...

    نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات منظومه شمسی با وارد کردن وزن یک جسم در کره زمین می توانید وزن آن جسم در یکی از سیارات منظومه شمسی را ببینید . موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد ...

    بیشتر بخوانید
  • انیمیشن قرقره ها

    انیمیشن زیبای انواع قرقره های متحرک ، ثابت و مرکب و روش کار هر یک موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت ...

    انیمیشن زیبای انواع قرقره های متحرک ، ثابت و مرکب و روش کار هر یک موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.   فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون ...

    بیشتر بخوانید
  • انیمیشن اهرم ها و بدن

    انیمیشن انواع اهرم ها و مقایسه آنها با اندام های حرکتی بدن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنی ...

    انیمیشن انواع اهرم ها و مقایسه آنها با اندام های حرکتی بدن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم ا ...

    بیشتر بخوانید
  • ویدیو کلیپ انفجار هسته ای

    ویدیو کلیپ آزمایش انفجار بمب هیدروژنی توسط کشور روسیه .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

    ویدیو کلیپ آزمایش انفجار بمب هیدروژنی توسط کشور روسیه .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

    بیشتر بخوانید
  • گردش ماهواره به دور زمین

    ویدیو کلیپ زیبا و کم نظیر از چرخش ماهواره به دور زمین .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

    ویدیو کلیپ زیبا و کم نظیر از چرخش ماهواره به دور زمین .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

    بیشتر بخوانید
  • انفجار هسته ای

    در این ویدیو آزمایش یک بمب هسته ای و تاثیرات آن را بر وسایل و موجودات خواهید دید . .  پسورد فایل زیپ : ww ...

    در این ویدیو آزمایش یک بمب هسته ای و تاثیرات آن را بر وسایل و موجودات خواهید دید . .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

    بیشتر بخوانید
  • تاثیر فشار بر سطح مایع

    با کم و زیاد کردن فشار تاثیر آن را بر سطح مایع بررسی کنید . . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir ...

    با کم و زیاد کردن فشار تاثیر آن را بر سطح مایع بررسی کنید . . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

    بیشتر بخوانید
  • تعادل نیروها

    انیمیشن تعادل در نیروها . . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir     ...

    انیمیشن تعادل در نیروها . . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir     ...

    بیشتر بخوانید
  • تشعشعات رادیو اکتیو

      بررسی سه اشعه ی آلفا ، بتا و گاما در این انیمیشن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید ( ...

      بررسی سه اشعه ی آلفا ، بتا و گاما در این انیمیشن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزا ...

    بیشتر بخوانید
  • آزمایش تامسون

    تامسون برای ارائه ی نظریه خود آزمایشی را با دستگاه لوله کاتدی خود انجام داد که در این انیمیشن روش کار این ...

    تامسون برای ارائه ی نظریه خود آزمایشی را با دستگاه لوله کاتدی خود انجام داد که در این انیمیشن روش کار این دستگاه به زیبایی و کاملاً تعاملی اجرا می شود.       ...

    بیشتر بخوانید
  • آزمایش فشار هوا

    آزمایش زیبا و مهیج فشار هوا .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

    آزمایش زیبا و مهیج فشار هوا .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

    بیشتر بخوانید