ویدیو

حافظۀ مفتول فلزی

حافظۀ مفتول فلزی
آیا فلزات هم حافظه دارند ؟!!! در این ویدیو کلیپ دیدنی خواهید دید که مفتول فلزی خاطرات قبلی خود را به یاد می آورد … خودتان ببینید .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomt...
بیشتر بخوانید

خطای دید

خطای دید
ویدیو کلیپ فوق العاده دیدنی از خطاهایی که در دیدن اجسام رخ می دهد . شما تا چه حد به چشمتان اعتماد دارید ؟ آیا آنچه می بینید واقعیت است ؟ .    
بیشتر بخوانید

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی
روش کروماتوگرافی نوعی جداسازی برای مخلوطهایی مانند رنگ ها و داروها می باشد . در این ویدیو مراحل کار به تصویر کشیده شده است .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید