ویدیو

گلبول سفید

گلبول سفید
ویدیو کلیپ بسیار دیدنی از صحنه ی بیگانه خواری یک گلبول سفید در خون که توسط میکروسکپ فیلم برداری شده است.   پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید

تکامل جانوران

تکامل جانوران
در این ویدیو کلیپ زیبا سیر تکامل جانوران از دوران پالئوزوئیک تا عصر حاضر را شاهد خواهیم بود. پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir    
بیشتر بخوانید

تولید مثل باکتریها

تولید مثل باکتریها
می دانید باکتری ها از جمله تک سلولی هایی هستند که به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند . آنها از طریق دو نیم شدن زیاد می شوند در این ویدیوکلیپ روش دونیم شدن باکتریها رو مشاه...
بیشتر بخوانید

لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی
یکی از راه های بارورسازی تخمک در جانوران و انسان عمل لقاح مصنوعی است . در این ویدیو کلیپ این عمل را در زیر میکروسکپ مشاهده می نمایید .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید

یخ خشک در آب

یخ خشک در آب
عمل تصعید یخ خشک  (کربن دی اکسید جامد )  درون آب رو در این ویدیو کلیپ مشاهده نمایید.  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید