پاورپوینت علوم هفتم
 • پاورپوینت کار و انرژی

    بحث کار و انرژی ، روابط ، یکاها و مفاهیم مرتبط گوناگون در این زمینه به صورت پاورپوینت موجودی کیف پ ...

    بحث کار و انرژی ، روابط ، یکاها و مفاهیم مرتبط گوناگون در این زمینه به صورت پاورپوینت موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانی ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت اسلاید سلولها

  در این پاورپوینت انواع سلول ها را در زیر میکروسکپ با بزرگنمایی های مختلف مشاهده می کنید .       ...

  در این پاورپوینت انواع سلول ها را در زیر میکروسکپ با بزرگنمایی های مختلف مشاهده می کنید .      پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir  ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت فلز و نافلز

  خواص فلزها و نافلزها را در این محتوا به خوبی مقایسه نمایید موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنی ...

  خواص فلزها و نافلزها را در این محتوا به خوبی مقایسه نمایید موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذا ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت تبدیل یکاها

  تبدیل یکاها را در چند دقیقه بیاموزید همراه با ده مثال تعاملی بصورت پاورپوینت موجودی کیف پول : برای دانلود ...

  تبدیل یکاها را در چند دقیقه بیاموزید همراه با ده مثال تعاملی بصورت پاورپوینت موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در ف ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت اندازه گیری

  آموزش اندازه گیری جرم ، دما و حجم توسط ابزار آزمایشگاهی بصورت پاورپوینت   موجودی کیف پول : برای دانل ...

  آموزش اندازه گیری جرم ، دما و حجم توسط ابزار آزمایشگاهی بصورت پاورپوینت   موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت نمادگذاری علمی

  در مباحث علمی اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک را با کمک روش نمادگذاری ساده نویسی می کنند تا محاسبه ی آنها ر ...

  در مباحث علمی اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک را با کمک روش نمادگذاری ساده نویسی می کنند تا محاسبه ی آنها راحت تر باشد. موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت سیستم اندازه گیری

  پاورپوینت سیستم اندازه گیری SI  و همچنین تبدیل یکاها به یکدیگر موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام ...

  پاورپوینت سیستم اندازه گیری SI  و همچنین تبدیل یکاها به یکدیگر موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احتر ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت وسایل آزمایشگاه

  پاورپوینت لوازم و ابزار آزمایشگاه و کاربرد هر یک همراه با تصاویر آنها موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ...

  پاورپوینت لوازم و ابزار آزمایشگاه و کاربرد هر یک همراه با تصاویر آنها موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجا ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت انرژی

  پاورپوینت زیبای مبحث انرژی و صورت های آن   (مباحث تکمیلی همراه با نکته های مهم انرژی و کار پایه هفتم و نه ...

  پاورپوینت زیبای مبحث انرژی و صورت های آن   (مباحث تکمیلی همراه با نکته های مهم انرژی و کار پایه هفتم و نهم) موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت علوم هفتم فصل اول

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم متوسطه (تجربه و تفکر) موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید ( ...

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم متوسطه (تجربه و تفکر) موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاش ...

  بیشتر بخوانید
 • پاورپوینت علوم هفتم فصل دوم

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم متوسطه(علوم و ابزار آن ) موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنی ...

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم متوسطه(علوم و ابزار آن ) موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. - - - لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گ ...

  بیشتر بخوانید