آزمایش های ساده

سیخ و بادکنک

سیخ و بادکنک
همیشه دیدیم که اشیاء نوک تیز باعث ترکیدن بادکنک می شود اما در این آزمایش جالب سیخ و بادکنک با هم آشتی هستند . پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir  
بیشتر بخوانید

یخ خشک در آب

یخ خشک در آب
عمل تصعید یخ خشک  (کربن دی اکسید جامد )  درون آب رو در این ویدیو کلیپ مشاهده نمایید.  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید