آزمایش های ساده

ویدیوکلیپ واکنش سزیم و آب

ویدیوکلیپ واکنش سزیم و آب
سزیم یک فلز قلیایی است که با آب به شدت واکنش داده و هیدروژن آزاد می کند ابتدا سزیم در آب ته نشین شده و سپس با آن واکنش می دهد و شدت واکنش گاهی باعث شکستن ظرف نیز می شود ....
بیشتر بخوانید

جریان همرفتی

جریان همرفتی
در این آزمایش زیبا مشاهده می کنید که برای ایجاد جریان همرفتی در سیال ها همیشه باید نقطه ی سرد در بالای نقطه ی گرم قرار گیرد ( بطری سمت راست ) ، در غیر این صورت جریان همرف...
بیشتر بخوانید

شناساگر بسازید

شناساگر بسازید
شناساگرها ماده ای رنگی هستند که معمولا از مواد گیاهی گرفته می‌شوند و می‌توانند برای شناسایی اسیدها و بازها به ما کمک می‌کنند. از شناساگرهای معروف می توان به  : لیتموس  ،...
بیشتر بخوانید