ویدیو فیزیک
 • مکعب جادویی

  ویدیو کلیپ دیدنی خطای دید انسان در مشاهده تصاویر . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir ...

  ویدیو کلیپ دیدنی خطای دید انسان در مشاهده تصاویر . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir ...

  بیشتر بخوانید
 • انفجار هسته ای

  ویدیو کلیپ آزمایش انفجار بمب هیدروژنی توسط کشور روسیه .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ آزمایش انفجار بمب هیدروژنی توسط کشور روسیه .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • موج طولی

  ویدیو کلیپ نمایش موج طولی در فنر .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ نمایش موج طولی در فنر .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • موج عرضی

  ویدیو کلیپ زیبای نمایش موج عرضی در فنر .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ زیبای نمایش موج عرضی در فنر .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • الکتریسیته ساکن

  ویدیو کلیپ تاثیر الکتریسیته ساکن بر باریکه آب .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ تاثیر الکتریسیته ساکن بر باریکه آب .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • قانون فارادی

  قانون القای فارادی بیان می‌کند که هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک مدار (مسیر بسته‌ای که دو سر آن به یک گا ...

  قانون القای فارادی بیان می‌کند که هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک مدار (مسیر بسته‌ای که دو سر آن به یک گالوانومتر حساس متصل است)، به نحوی تغییر کند، آن عمل باعث ایجاد یک نیروی محرکه القایی در مدار می‌ ...

  بیشتر بخوانید
 • هواپیمای خورشیدی

  ویدیو کلیپ پرواز هواپیمایی که با انرژی نورانی خورشید پرواز می کند ، این هواپیما با کمک باتری های عظیم خور ...

  ویدیو کلیپ پرواز هواپیمایی که با انرژی نورانی خورشید پرواز می کند ، این هواپیما با کمک باتری های عظیم خورشیدی که در بال آن جاسازی شده است انرژی نورانی را به الکتریکی تبدیل کرده و قوه محرکه موتور خود ر ...

  بیشتر بخوانید
 • انواع عدسی

  ویدیو انیمیشن جالب انواع عدسی دانلود رایگان . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir     ...

  ویدیو انیمیشن جالب انواع عدسی دانلود رایگان . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir     ...

  بیشتر بخوانید
 • صاعقه

  ویدیو کلیپ دیدنی از برخورد صاعقه به زمین .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ دیدنی از برخورد صاعقه به زمین .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • تعادل گرانشی

  ویدیو کلیپ بسیار دیدنی از آزمایش تعادل گرانشی با ابزاری ساده خودتان ببینید . دانلود رایگان .  پسورد فایل ...

  ویدیو کلیپ بسیار دیدنی از آزمایش تعادل گرانشی با ابزاری ساده خودتان ببینید . دانلود رایگان .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید
 • خطای دید

  ویدیو کلیپ فوق العاده دیدنی از خطاهایی که در دیدن اجسام رخ می دهد . شما تا چه حد به چشمتان اعتماد دارید ؟ ...

  ویدیو کلیپ فوق العاده دیدنی از خطاهایی که در دیدن اجسام رخ می دهد . شما تا چه حد به چشمتان اعتماد دارید ؟ آیا آنچه می بینید واقعیت است ؟ .     ...

  بیشتر بخوانید
 • ژیروسکپ

  ویدیو کلیپ بسیار زیبا از نمایش کار با ژیروسکپ .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  ویدیو کلیپ بسیار زیبا از نمایش کار با ژیروسکپ .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir   ...

  بیشتر بخوانید