انیمیشن فیزیک
 • انیمیشن انتشار صوت

  این انیمیشن تاثیر وجود مولکول های هوا در انتشار موج های مکانیکی از جمله موج صوتی را به خوبی نشان می دهد . ...

  این انیمیشن تاثیر وجود مولکول های هوا در انتشار موج های مکانیکی از جمله موج صوتی را به خوبی نشان می دهد . موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل ه ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن سرعت و شتاب

  انیمیشن بسیار زیبای فرمول نویسی سرعت و شتاب فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خاص ...

  انیمیشن بسیار زیبای فرمول نویسی سرعت و شتاب فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خاص در ویندوز اجرا می شود. موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خ ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

  در این انیمیشن می توانید با تغییر متغیرهایی مانند سطح مقطع ، طول و جنس ماده تغییرات مقاومت را مشاهده نمای ...

  در این انیمیشن می توانید با تغییر متغیرهایی مانند سطح مقطع ، طول و جنس ماده تغییرات مقاومت را مشاهده نمایید . موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فا ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن روش های تولید انرژی الکتریکی

  انیمیشن بسیار آموزنده روش های تولید انرژی الکتریکی . پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir ...

  انیمیشن بسیار آموزنده روش های تولید انرژی الکتریکی . پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن شارش بار در رسانای کروی

  دو انیمیشن بسیار زیبا از شارش بار در دو رسانای کروی برای اجرای فایل های swf از نرم افزار Adobe Flash Play ...

  دو انیمیشن بسیار زیبا از شارش بار در دو رسانای کروی برای اجرای فایل های swf از نرم افزار Adobe Flash Player استفاده کنید . . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir ...

  بیشتر بخوانید
 • نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات

  نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات منظومه شمسی با وارد کردن وزن یک جسم در کره زمین می توانید وزن آن جسم ...

  نرم افزار تبدیل وزن اجسام در سیارات منظومه شمسی با وارد کردن وزن یک جسم در کره زمین می توانید وزن آن جسم در یکی از سیارات منظومه شمسی را ببینید . موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد ...

  بیشتر بخوانید
 • حرکت الکترون ها در رسانا

  انیمیشن حرکت الکترون های آزاد در سیم مسی و رساناها . برای اجرای فایل های swf از نرم افزار Adobe Flash Pla ...

  انیمیشن حرکت الکترون های آزاد در سیم مسی و رساناها . برای اجرای فایل های swf از نرم افزار Adobe Flash Player استفاده کنید . پسورد فایل زیپ :      www.oloomtest.ir ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن قرقره ها

  انیمیشن زیبای انواع قرقره های متحرک ، ثابت و مرکب و روش کار هر یک موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت ...

  انیمیشن زیبای انواع قرقره های متحرک ، ثابت و مرکب و روش کار هر یک موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.   فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن اهرم ها و بدن

  انیمیشن انواع اهرم ها و مقایسه آنها با اندام های حرکتی بدن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنی ...

  انیمیشن انواع اهرم ها و مقایسه آنها با اندام های حرکتی بدن موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم ا ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن منشور

  انیمیشن تعاملی زیبای پاشیده شدن نور در منشور   موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد ...

  انیمیشن تعاملی زیبای پاشیده شدن نور در منشور   موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل های دارای فرمت exe به راحتی و بدون نیاز به نرم افزار خا ...

  بیشتر بخوانید
 • حرکت نوسانی

  انیمیشن حرکت نوسانی در پاندول و فنر . .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir ...

  انیمیشن حرکت نوسانی در پاندول و فنر . .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir ...

  بیشتر بخوانید
 • نیروگاه هسته ای

  انیمیشن بسیار درخشان نیروگاه اتمی برای تبدیل انرژی هسته ای به مکانیکی و الکتریکی . موجودی کیف پول : برای ...

  انیمیشن بسیار درخشان نیروگاه اتمی برای تبدیل انرژی هسته ای به مکانیکی و الکتریکی . موجودی کیف پول : برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید. فایل های دارای فرمت exe به را ...

  بیشتر بخوانید