ویدیو شیمی

حافظۀ مفتول فلزی

حافظۀ مفتول فلزی
آیا فلزات هم حافظه دارند ؟!!! در این ویدیو کلیپ دیدنی خواهید دید که مفتول فلزی خاطرات قبلی خود را به یاد می آورد … خودتان ببینید .  پسورد فایل زیپ :      www.oloomt...
بیشتر بخوانید

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی
روش کروماتوگرافی نوعی جداسازی برای مخلوطهایی مانند رنگ ها و داروها می باشد . در این ویدیو مراحل کار به تصویر کشیده شده است .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید