دانلود رایگان

انیمیشن مدار الکتریکی

انیمیشن مدار الکتریکی
در این انیمیشن فوق العاده زیبا به صورت کاملاً تعاملی ابزار لازم برای ساخت مدار در اختیار شما می باشد کافیست با اتصال صحیح کابل ها در محل مناسب مدار های سری یا موازی بسازی...
بیشتر بخوانید

گلبول سفید

گلبول سفید
ویدیو کلیپ بسیار دیدنی از صحنه ی بیگانه خواری یک گلبول سفید در خون که توسط میکروسکپ فیلم برداری شده است.   پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید

تولید مثل باکتریها

تولید مثل باکتریها
می دانید باکتری ها از جمله تک سلولی هایی هستند که به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند . آنها از طریق دو نیم شدن زیاد می شوند در این ویدیوکلیپ روش دونیم شدن باکتریها رو مشاه...
بیشتر بخوانید

لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی
یکی از راه های بارورسازی تخمک در جانوران و انسان عمل لقاح مصنوعی است . در این ویدیو کلیپ این عمل را در زیر میکروسکپ مشاهده می نمایید .  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید

یخ خشک در آب

یخ خشک در آب
عمل تصعید یخ خشک  (کربن دی اکسید جامد )  درون آب رو در این ویدیو کلیپ مشاهده نمایید.  پسورد فایل زیپ : www.oloomtest.ir
بیشتر بخوانید