انیمیشن

انیمیشن مدار الکتریکی

انیمیشن مدار الکتریکی
در این انیمیشن فوق العاده زیبا به صورت کاملاً تعاملی ابزار لازم برای ساخت مدار در اختیار شما می باشد کافیست با اتصال صحیح کابل ها در محل مناسب مدار های سری یا موازی بسازی...
بیشتر بخوانید