انیمیشن

آزمایش تامسون

آزمایش تامسون
تامسون برای ارائه ی نظریه خود آزمایشی را با دستگاه لوله کاتدی خود انجام داد که در این انیمیشن روش کار این دستگاه به زیبایی و کاملاً تعاملی اجرا می شود.    
بیشتر بخوانید